Неделна проповед

15.НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

           Евангелско четиво (Лука 19:1-10)
              НИСЪК НА РЪСТ – ВИСОК В ПОКАЯНИЕТО
    Ето, половината от имота си, Господи, давам на сиромаси и ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно. (Лука 19:8)

Прочети още...

НЕДЕЛЯ СЛЕД РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

      Евангелско четиво (Мат. 2:13-23)
               БОГ СЕ ВИЖДА САМО ПРЕЗ СЪЛЗИ
         А след като си отидоха, ето, Ангел Господен се явява насъне Йосифу и казва: стани, вземи Младенеца и майка Му, и бягай в Египет, и остани там, докле ти кажа: защото Ирод ще търси Младенеца, за да Го погуби. (Мат. 2:13)

Прочети още...

НЕДЕЛЯ ПРЕД РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Евангелско четиво (Мат. 1:1-25)                        

              В ОЧАКВАНЕ НА БОГОМЛАДЕНЕЦА         

           Тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Иисус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му.(Мат. 1:21).

Прочети още...