Екип

Пловдивска православна телевизия е медия, която има за цел да
благовести и разпространява спасителното за всички човеци евангелско
Слово Божие. Също така да отразява и богатия богослужебен живот на
епархийската църква. Тя е съвкупност от инициативи и дейности, които
помагат на хората да намерят своя път към вярата. Програмният профил на
църковната телевизия е специализиран, вероучителен и духовно-образователен.

ППТВ обогатява рубриките и предаванията си, за да е в синхрон с най-модерните технически стандарти.

Пловдивската православна телевизия се разпространява
на територията на Република България

 Зам.-директор - Марко Средков 

Редактор - Руслан Йорданов

Технически директор - Юрий Тодоров

Монтаж - Юрий Тодоров, Валерия Ушева

Режисьор по монтажа - Велизар Цветанов

Режисьори на пултАлександър Хърков,

Стоян Василев, Иван Вълчев

Оператори - Стоян Василев,Иван Вълчев, Александър Учиков,
Цветан Димитров, Цветомир Димитров, Здравец Здравчев, Божидар Денев 

Консултанти-сътрудници - свещеноиконом Емил Паралингов, Иван Николов

Фотограф - Неделиян Нешев