Манастири

Сопотски манастир „Въведение Богородично” - Метохът

sopot convent yard2В центъра на Сопот се намира девическият манастир „Въведение Богородично” – историческият Сопотски Метох.

 

Макар и обновен, той има старинен и романтичен вид. Тесният манастирски двор често се изпълва с посетители, дошли от различни краища на страната, за да се запознаят с това историческо място, свързано с дейността на Васил Левски. Тук Апостолът на българската свобода винаги е намирал сигурно убежище. На първия етаж на чардака е килията на монахиня Христина и скривалището, в което родолюбивата българка е укривала Васил Левски. По-късно, през 1877 г., башибозуци зверски убиват Христина заради нейната патриотична дейност. Запазена е и килията на Хаджи Ровоама и послушницата Рада Госпожина, станали по-7126803 lкъсно героини в романа „Под игото” на Иван Вазов. Старата църква е съвсем обикновена, вкопана в земята култова сграда (6х13м), без купол и без апсида. Първоначално, вероятно през XV век, тя е построена като отделен параклис. По-късно през 1665 г. са построени жилищните сгради и възниква манастирът. В първоначалния си вид църквата стига до наши дни и едва в 1972 г. бива обновена. От стария иконостас е запазен един фриз с малки икони на дванадесетте апостоли. По северната страна на църквата личат фрагменти от стара живопис. През Освободителната Руско-турска война (1977 – 1878) заедно с града турците опожаряват и Метоха. Оцеляват отчасти сградата с килиите, църквата и старата лоза. По-късно всички сгради са реставрирани в първоначалния си вид. В манастира се пазят някои икони, между които храмовата Въведение Богородично (1823 г.), рисувана от неизвестен художник, и иконата на свети Николай (1860 г.) – от копровщенския иконописец Христо П. Енчев.