Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия

В помощ на учителите по религия

ИНИЦИАТИВИ НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИЯ ОТДЕЛ НА ПЛОВДИВСКА СВ. МИТРОПОЛИЯЗА УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА

          Уважаеми колеги,

предлагаме ви плана на Културно-просветния отдел при Пловдивска митрополия за съвместната ни работа през настоящата 2016-17 г.учебна година, в който наред с утвърдените и много ефективни форми на работа като: наблюдение и обсъждане на открити уроци съвместно с РУО; конкурс за есе, стихотворение и рисунка, посветен на християнския празник Въведение Богородично; концерти; Ден на детето; работата на ателието по иконография; пътуващи квалификационни курсове за учителите по регилия-православие, тази година желаем да поставим началото и на ученически фестивал на драматизации по библейски сюжети.

На добър час!

 

 

ИНИЦИАТИВИ НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИЯ ОТДЕЛ НА

ПЛОВДИВСКА СВ. МИТРОПОЛИЯЗА УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА


ИНИЦИАТИВИ                                             ДАТА, ЧАС, МЯСТО    

....................................................................................................................................................

Трети епархийски конкурс за стихотворение, есе и                                  19. 11. 16.г.                          

рисунка, посветен на християнския празник Въведение                           14. ч. в храм

Богородично                                                                                     „Св. Петка”, Пловдив

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общоградски концерт, посветен на християнския празник                       21. 11. 16г.                        

Въведение Богородично                                                            Епарх. салон при храм

                                                                                                      „Св. Петка”, Пловдив      

.......................................................................................................................................................

Пътуващ квалификационен курс с учителите, препо-                        30.10.-1.11.2016 г.

даващи Религия –православие ,, Българските манастири-                     ръководител

пазители на църковно- историческата памет на народа ни”                   прот. Емил                                        

                                                                                                                       Паралингов

.......................................................................................................................................................

Боядисване на великденски яйца с участието на                              

Негово Високопреосвещенство митрополит Николай                

и ученици, изучаващи СИП „Религия” и деца

от социални домове

.......................................................................................................................................................

Съвместно с РУО организиране, провеждане и                                 април - юни   2017 г.

награждаване на участниците в Националния конкурс ,,Бог е           Епарх.салон при хр.

любов”                                                                                                     ,, Св. Петка”Пловдив

.......................................................................................................................................................

Първи юни- Ден на детето – тържество с участие на деца от                 11ч 01. 06.-17 г.                  

ЦДГ в р-н ,,Централен” , гр. Пловдив                                                         двора на храм

                                                                                                          ,,Успение Богородично”

.......................................................................................................................................................

Ученически фестивал на драматизации по                                   31.05. или 01.06.-17 г.    

по библейски сюжети                                                                         Драматичен театър

.......................................................................................................................................................

Музикални поздрави от ученици след

Св. Литургия на Рождество Христово и Възкресение Христово

.......................................................................................................................................................

Закупуване на 2000 бр. учебници и учебни помагала за                                            

обучението по СИП Религия

.......................................................................................................................................................