Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия

Неделна проповед

11. НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

Евангелско четиво. Притча за голямата вечеря (Лука14:16-24)

               Господня и бесовска трапеза

   Не можете да пиете Господня чаша и бесовска чаша;  не можете да участвате на Господня трапеза  и на бесовска трапеза. (1 Кор. 10:21)    Възлюбени в Господа, братя и сестри,    Тълкуванието на притчата за поканените на вечеря, която чухте от литургийното свето Евангелие, е следното: приготвилият вечерята е Господ Бог; самата вечеря – това са вечните блага на царството Небесно; поканените, но неотзовалите се на тази покана изобразяват еврейския народ;  бедните, маломощните, хромите и слепите са повярвалите в Христа езичници, а къщата на Господаря, където била вечерята, е Христовата Църква.    Ала тази притча не изобразява само едно отминало събитие, а нейното изпълнение продължава и днес и засяга всеки един от нас. Господ Бог кани на Своята трапеза и теб, и мен, и праведни, и грешни; и както тогава, по времето на Христа, така и сега малцина са, които се отзовават. Тази богата трапеза, която ни предлага вечния живот в Царството Божие, е също така светата Евхаристия, но колцина днес се причастяват? Защо е така? Защото светът днес тегне към  земни трапези, а според авва Исая Отшелник докато обичаме нещо, принадлежащо на света, дотогава Божията любов не може да обитава и нас. Това  е засвидетелствано от Писанието. Не можете, казва то, да участвате на Господня трапеза и на бесовска трапеза (1 Кор.10:21).    Вижте какви смехотворни причини изтъкват презвитерите на богатата трапеза, която според евангелист Матей приготвил царят и следователно била царска трапеза. И не само царска, но и трапеза сватбена, защото него ден Царят женел Своя Син,  тоест извършил изкупителното дело на човешкия род чрез Кръстната смърт на Сина Божий и Сина Човешки,  нашия Господ Исус Христос. Какави причини? Един си бил купил нива и трябвало да я види; друг си купил волове и отивал да ги опита; трети се бил оженил... О, безумни човеци, достойни за робското си положение! Вас ви кани Сам Царят, за да ви дарува вечното и нетленно Свое Царство на Небесата, а вие се ровите в тора и калта на нивите си. Вас ви зове Царят на славата, за да станете другари на светци и ангели, на Небесната Царица Пресвета Дева Мария и Богородица, а вие отивате при смрадта и нечистотията на воловете си. Вас Младоженецът Христос иска да ви направи  Свои по-малки братя, а вие предпочитате греховните забавления и бляскавата суета на плътоугодниците, чийто край е погибел, техният бог – коремът, а славата – в срама им,  те мислят за земното (Филип 3:19).    Да си припомним как една такава бесовска трапеза на забавление искал да си устрои,  и то с кого – със Самият Христос! – Ирод Антипа, синът на Ирод детеубиец, когато Пилат изпрати Господа при него да Го съди като негов поданик! А Ирод, като видя Иисуса, много се зарадва, понеже отдавна желаеше да Го види, тъй като беше слушал много за Него  и се надяваше да види някое чудо да стане от Него (Лука 23:8).    И тъй, Ирод иска от Иисуса да го забавлява. Да забавлява с чудеса него – убиец на Кръстителя, и не само него, но и нечистивата му жена Иродиада, и дъщеря ѝ Саломия, хладнокръвно поднесла Йоановата глава на злата си майка. И като награда за това забавление той, Ирод, ще измоли Христа от  Пилат и ще го назначи за придворен шут и платен чудотворец... Та този странен Назаретец няма и друг избор – иначе отива на Кръста.    Така разсъждавал Ирод – любителят на бесовски трапези, и вече извикал царедворците си да се позабавляват заедно. Ала забавление не се получило. Иисуса не само ,че не извършил никакво чудо, но и през цялото време мълчал. Мълчал в знак на почит към паметта на Своя Кръстител. Мълчал в знак на протест срещу  убийците на най-великия между пророците. И Ирод, посрамен от това достойно мълчание, умиращ от скука и безсилна злоба, прибавил към убийството убийство: Но Ирод с войниците си, като Го унизи и подигра, облече Го в светла дреха и Го изпрати назад при Пилата (Лука 23:11).    Така нашият чуден Спасител катурнал бесовската трапеза на Иорд и я заменил със Своя – Божествена!  

     Братя и сестри,    На каква трапеза седим ние? Когато Бог ни кани на Своята богата трапеза, учейки ни да търсим първом Царството Небесно, а ние предпочитаме тукашните блага, не се ли оприличаваме на оня с ралата  и воловете от притчата? Ала дерзайте! Каем  ли се за греховете си, изповядваме ли се, спазваме ли поста – според силите си, причастяваме ли се, тогава ние имаме надежда, че ще седнем в крайчеца на богатата трапеза в Небесната тържествуваща Църква на първородните, които са написани на небесата (Евр.12:23).Ако пък не се каем и гледаме на Църквата като някоя хранилка, на дом за търговия (Иоан 2:16), това е бесовска трапеза и Бог ще ни изгони като търговците от Своя храм в Иерусалим. На някои места у нас вече се слага курбан от месо в постни дни, и то в храма и църковния двор, и народът яде. Това е много лошо. Това е стоене на свято място на мерзостта на запустението (Мат. 24:15) и тези хора с техния храм, ако не се покаят, няма да останат ненаказани.    Нека да се помолим Господу: Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мен; Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват. Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми, помаза главата ми с елей; чашата ми е препълнена. Тъй благостта и милостта Ти да ме придружават през всички дни на живота ми,  и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни (Пс.22:4-6). Амин.