Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия

Неделна проповед

15.НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

           Евангелско четиво (Лука 19:1-10)
              НИСЪК НА РЪСТ – ВИСОК В ПОКАЯНИЕТО
    Ето, половината от имота си, Господи, давам на сиромаси и ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно. (Лука 19:8)

Прочети още...

НЕДЕЛЯ СЛЕД РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

      Евангелско четиво (Мат. 2:13-23)
               БОГ СЕ ВИЖДА САМО ПРЕЗ СЪЛЗИ
         А след като си отидоха, ето, Ангел Господен се явява насъне Йосифу и казва: стани, вземи Младенеца и майка Му, и бягай в Египет, и остани там, докле ти кажа: защото Ирод ще търси Младенеца, за да Го погуби. (Мат. 2:13)

Прочети още...

НЕДЕЛЯ ПРЕД РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Евангелско четиво (Мат. 1:1-25)                        

              В ОЧАКВАНЕ НА БОГОМЛАДЕНЕЦА         

           Тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Иисус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му.(Мат. 1:21).

Прочети още...