В помощ на учителите по религия

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПРЕПОДАВАЩИ РЕЛИГИЯ - ПРАВОСЛАВИЕ В ПЛОВДИВСКА ЕПАРХИЯ

    Съгласно заповед № РД09 - 1474 / 24.07.18 г.

се утвърждават нови учебни програми по предмета ”Религия”, които влизат в сила от 2018/2019 учебна година.

Учебните програми са публикувани на официалната електронна страница на МОН.

Линк към сайта на МОН - https://www.mon.bg/bg/98

Молим Ви да се съобразите с направените промени.

Културно - просветения отдел към Пловдивска света митрополия Ви пожелава успешна и благодатна нова учебна година!