В помощ на учителите по религия

МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА УРОКА ,,ПРОШКА” В ПЪРВИ КЛАС

А.ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ:

 

 1. 1.Разкриване и осъзнаване силата на прошката
 2. 2.Разясняване ролята на поста в живота на християните
 3. 3.Обяснение смисъла на на ключовите думи: прошка, пост, опрощаване, ,,Сирни заговезни”

 

Б.ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЦЕЛИ:

 

 1. 1.Формиране на умения да различават ,,доброто” от ,,лошото”чрез анализ на на житейски ситуаци

2. Критичност към постъпките не само на другите, но и към своите

3. Акцент върху религиозно- нравствените добродетели:честност, търпение, критичност, самокритичност, любов към близките и към Бог

3. Постът - време за духовен растеж

4. Развитие на познавателната и емоционална активност

 

В.РАЗВИВАЩИ ЦЕЛИ:

 

 1. 1.Развитие на:логическото мислене чрез анализ на житейски ситуации и изводи от тях
 2. 2.Развитие качества на паметта:бързина, комбинативност, услужливост

 

Г. МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ с музиката ,поезията,четене, математика

 

НРАВСТВЕНИ ПОСЛАНИЯ

 

1. Прошката- проява на най- великата добродетел-любовта

2. Прошката ни позволява да се освободим от яда, омразата , вината

3. Прощава този, който обича ближния си

4. Православното християнче не изтъква добродетелите си ,а се предпазва от грешки

5. Простено - прости!

 

ХОД НА УРОКА

 

Урокът започва с колективно казване на молитвата ,,Отче, наш”, след което учителят припомня на учениците, че в часа по музика са разучили песента ,,Молитва” по стихове на Иван Вазов и ги приканва да я изпеят. За домашна работа предния час им е поставил задачата:,,Поставете се на мястото на детето от песента и вникнете в това към кого се обръща то и за какво се моли.

Коментарът върху задачата би следвал да доведе учениците до извода, че то се обръща към дядо Господ да му прости за грешките ,които допуска;да Го пази от лоши мисли и постъпки;моли се за здраве на близки и целия народ.

Следва разговор по въпросите:

-Какви грешки може да е допуснало детето? Допускате ли и вие подобни грешки?

-А как е правилно в такива случаи да постъпва детето- християнче?

Учителят продължава разказа: В живота всички хора допускаме грешки, но е важно да осъзнаваме грешките си и да искаме прошка, а не да се извиняваме.Прошката ни задължава да не повтаряме друг път същата грешка. Повече за нея ще научите този час.

Следва разказ на учителя ,в който акцентира върху нравствените послания.

На прошката нашият народ е посветил празник, наречен ,,Сирни заговезни”.40 дни преди ,,Великден”всички християни ,,постят”(отказват се от определени храни: месо, яйца, мляко), за да изчистим телата си , но това не е достатъчно.През този период, наречен ,,Велик пост”по- важно е да се предпазваме от лоши мисли и постъпки,защото това е време за нашето духовно израстване.

 

Как отбелязваме този празник? Ще ви прочета стих.,,Заговезни „от една голяма наша детска поетеса Дора Габе.Слушайте внимателно , за да разберете каква традиция се спазва на този ден.

 

Заговезни

Седнаха децата

всички на софрата-

до мама, до татко,

да си хапнат сладко

бобена чорбица,

баница, халвица.

Със молитва баба

ще начупи хляба,

ще прости на всички,

големи и мънички,

на свои и на гости-

да са леки пости!

 

Следва анализ на чутото ,след което им посотавяме задачата:

Запишете под всяко число съответстващата по ред на него буква от азбуката.

Прочетете написаното.

 

16

17

15

18

19

6

14

15

-

16

17

15

18

19

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извод: Ако винаги постъпвате така вие ще растете добри християнчета. Какво трябва да бъде то ?(децата дават предложения , които можем да покажем , чрез мултимедия или друг начин- според възможностите в училището.) Нека на глас да ги прочетем.(всички ученици четат колективно написаното)

На този ден се изпълнява и един обичай, който децата харесват много- нарича се ,,хамкане”.Учителят показва завързано на конец парче халва и предлага на две деца да опитат.

Часът завършва с покана учениците да споделят с родителите си това, което са научили този час и да им разкажат с какви спомени те свързват този празник от своите детски години ; да посетят близкия храм , за да вземат участие в общото опрощение.

 Krastoslovica

 

Предлагам една кръстословица, която по преценка на учителя може да се използва за затвърдяване в края на часа.

При правилно решение на кръстословицата в оцветената колонка ще се прочете дума, която казваме на човек пред когото сме сгрешили и осъзнали лошата си постъпка („Прости”).

Водоравно:

 1. 1.Наименование на времето, през което се въздържаме от лоши мисли и постъпки и определени храни („Пост”).
 2. 2.Названието на Божия дом ( „Храм”).
 3. 3.Нашият Създател и Творец на света („Бог”).
 4. 4.Това, което палим, когато влизаме в храм („Свещ”).
 5. 5.Второто име на нашия Спасител („Христос”).
 6. 6.Разговор с Бога („Молитва”).

 

 

 гр. Пловдив                                                                    Недка Чолакова, КПО на

15.02.2016 г.                                                     Пловдивска митрополия