Неделна проповед

2. НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА - ТОМИНА НЕДЕЛЯ. АНТИПАСХА

Евангелско четиво (Иоан 20:19-31)

ДОБРО НЕВЕРИЕ

Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите,

и не туря пръста си в раните от гвоздеите,

и не туря ръката си в ребрата Му,

няма да повярвам. (Йоан 20:25)

Христос воскресе!Според Свещеното предание възкръсналият Христос се явил най-напред на Своята Майка по плът – Пресвета Богородица, Която след погребението Му останала недалеч от Честния Гроб в очакване на великото събитие на Възкресението. След това Господ се явил на Мария Магдалина и на другите жени мироносици, а в неделя вечерта – на Своите ученици и апостоли, без обесилия се Иуда и отсъстващия Тома. Тома бил пламенна личност. Когато неговите съученици възнегодували срещу Христа, че отново тръгва за Иудея, където неотдавна юдеите щели да Го убият с камъни, Тома рекъл: “Да идем и ние да умрем с Него” (Йоан 11:16). Същият преживял особено тежко страданията и кръстната смърт на Учителя си и когато неговите съученици му съобщили, че Христос им се е явил, възкръснал от мъртвите, той повече от радост и възторг, отколкото от съмнение, възкликнал, че докато не види и не осезае лично това преславно чудо, няма да повярва. Правейки задълбочен анализ на това „блажено Томино неверие", както го наричат древните химнографи на днешната служба, свети Йоан Златоуст отбелязва, че Тома, горейки от ревност да проповядва на езичниците за възкръсналия Христос, е искал тази светла проповед за победата на Живота над смъртта да не се основава на разказите на Петър или на другите апостоли, а на неговата лична опитност и преживяване и така неговото благовестническо слово да бъде по-мощно и действено. Със своето „добро и блажено неверие" апостол Тома отстранява всяко съмнение на здравия човешки разум в Христовото Възкресение и ни учи да бъдем благонамерено критични към разказите за чудеса, знамения и личби, каквито днес изобилстват. Последният урок, който този светозарен апостол на трезвението ни дава, е, че не всяка вяра е здрава и спасителна, както и че не всяко неверие е отрицателно и губително!    Може ли да се вярва например на дявола, колкото и правдоподобно да звучат неговите лъстиви слова? И не беше ли точно това голямата грешка на нашите прародители? Ако те не бяха повярвали на змията, че след вкусване на запретения плод нямаше да умрат, а щяха  да станат като богове (Бит. 3:4-5), нямаше и да пострадат така страшно и неизцеримо. Но те повярваха на дявола и следователно обявиха Бога за лъжец. И бяха справедливо изгонени от Рая – като съюзили се с дявола и отхвърлили Бога.    Пример за добро неверие ни дава Иисус Христос. В пустинята на изкушенията дяволът три пъти се опитал да излъже Господа, но Господ и трите пъти не му повярвал. И как да му вярва? Дяволът не може да изрече нито една истина, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата (Йоан 8:44).    Лъжа винаги изригват от устата си и дяволските слуги сред човеците, каквито са всички лъжепророци и лъжеапостоли, магьосници, ересиарси, развратители... Да не се вярва на тях е висша добродетел, защото в устата им няма истина; сърцето им е пагуба, гърлото им – отворен гроб, с езика си лъстят (Пс. 5:10), думите им по-нежни от елей, но те са голи мечове (Пс. 54:22).    Добро и блажено е неверието по отношение на бесовете и тогава, когато те приятно гъделичкат нашите страсти, например внушавайки ни, че сме праведни и святи, че сме достойни за Божии откровения и видения свише, че „Ето, надвих вече тая или оная своя слабост. Колко ли съм се издигнал вече в духовно отношение!" Това е тщеславие и духовна прелест. Архимандрит Серафим (Алексиев) tl993) пише: “Тщеславието разпилява събраните духовни съкровища. То погубва постигнатите нравствени придобивки. То връща катастрофално назад издигналия се с големи усилия до известна духовна висота човек. Затова онзи, който иска да води правилен духовен живот, преди всичко друго трябва де се старае да изгони от сърцето си чувството на тщеславие”.    Днес мнозинството хора са смайващо доверчиви към всяка празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа (Кол. 2:8). Защо? Защото са приели идващия антихрист с духа си, встъпили са в общение с него, покорили са му се и са му се поклонили духом, като са го напра¬вили свой бог. Чудно ли е тогава, че антихристът според преподобния Ефрем Сирин ще бъде приет твърде бързо и необмислено, че хората, които не разбират християнството, ще видят в него представител и поборник на истинската религия и ще се присъединят към него (по думите на светител Игнатий Брянчанинов).

Братя и сестри, Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света (1 Йоан 4:1), защото лукави човеци и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и биват заблуждавани (2 Тим. 3:13). Изпитвайте ги дали тяхното учение съответства на това, което учи Светата Православна църква, на нейните свещени догмати, канони и правила, приети на Вселенските и Поместните събори по вдъхновение от Светия Дух.    И така, ако демоните дойдат при вас през нощта и започнат да говорят за бъдещето, казвайки за себе си, че са ангели, не им вярвайте... Ако възхваляват вашия живот и ви наричат блажени, не ги слушайте, не обръщайте внимание, дори не гледайте към тях, но веднага се запечатайте с честния Кръст, обръщайте се към молитвата и ще видите, че те ще изчезнат (светител Игнатий Брянчанинов).    Имайте доброто и блажено Томино неверие за всичко, което ви нашепва сатаната, особено когато се преобразява в ангел на светлината (2 Кор.11:14), а неговите служители – в служители на правдата (2 Кор. 11:15).    Господи, окрили волята ни, за да търсим и вършим Твоята всесъвършена воля. Насочвай стъпките ни във вярата и любовта, за да станем съучастници на Твоето Възкресение. Амин.