Неделна проповед

4. НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ – ПРЕП. ЙОАН ЛЕСТВИЧНИК

 Евангелско четиво (Марк 9:17-31)
 НЕБЕСНИ СТЪЛБИ Но Иисус, като го хвана за ръка, изправи го; и той стана. (Марк 9:27)


 


   Благочестиви християни,

   Докато Иисус бил на планината Тавор, където се преобразил пред тримата Си ученици – Петър, Иаков и Йоан, в Негово отсъствие се случило нещо неприятно с останалите Му девет ученици, които Го очаквали долу, в подножието на Тавор. Един баща довел бесноватия си син при тях и ги помолил да излекуват чедото му, но те не могли. И как ще могат, като нито те, нито бащата имали необходимата вяра, за да стане чудото!    Бащата още не си бил отишъл, когато Иисус дошъл и поправил грешката на учениците Си, изгонвайки злия дух от момчето. При излизането си от своята жертва демонът силно изкрещял и я повалил на земята, но Спасителят хванал момъка за ръка, изправил го и го предал на зарадвания и уплашен баща.    Тази картина често се повтаря и с нас. Дяволът ни поваля в калта на един или друг грях, но когато се покаем, Пресладкият Иисус ни протяга десница и ни изправя. И нещо повече! Той ни поставя пред духовната стълба, съединяваща земята с Небето и настоятелно ни подканя да я изкачим. Едни вече са на първото стъпало, други са по средата, трети са на самия връх... Мнозина падат, ала подкрепяни от Божията десница, стават и отново устремяват взор нагоре. Но най-страшното е, че мнозинството човеци нито виждат тази стълба, нито се интересуват от нея – те са предпочели друга стълба, също духовна, но която ги низвежда в адовата преизподня.    Има няколко на брой духовни стълби (лествици), които изкачват човешката душа до Царството Небесно. Една такава деветстепенна стълба ни предлага Сам Спасителят. Това са Неговите блаженства, а деветте стъпала на тази чудна Евангелска лествица са смирението, покаянието, кротостта, праведността, милосърдието, целомъдрието, миротворството, гонението заради Божията правда и мъченичеството заради Христа (срв. Мат. 5:3-12).    Друга духовна стълба (лествица) към нашия Небесен Отец ни предлага свети апостол Петър. Всъщност по съдържание и дух тя е същата като лествицата на блаженствата. Ето я: “Като положите всяко старание, привнесете към вярата си добродетел, към добродетелта – знание, към знанието – въздържание, към въздържанието – търпение, към търпението –  благочестие, към благочестието –  братолюбие, към братолюбието – любов” (2 Петр. 1:5-7).    Трета небесна стълба изправя пред мисления ни взор свети апостол Павел: “Не само това, но се хвалим и със скърбите, като знаем, че скръбта поражда търпение, търпението – опитност, опитността –  надежда, а надеждата не посрамя, защото любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения нам Дух Светий” (Римл. 5:3-5).    Днес е Неделя Четвърта на Великия пост, или както още се казва, Неделя на преподобни Йоан Лествичник. В предговора към неговата класическа книга „Лествица или Стълба за духовен живот” четем: „Тази книга показва най-превъзходния път за всички, които бързат да запишат имената си в небесната книга на Живота. Вървейки по тоя път, ние ще видим, че тя непогрешимо води ония, които следват нейните указания, предпазва ги неуязвени от всякакви спънки и представлява една изправена стълба, която води от земното в Светая светих, на чийто връх е Бог на любовта. Тая стълба, мисля си, е видял и този Иаков, победител на страстите, когато е почивал на своя подвижнически одър.”    Ето някои духовни бисери от тази книга:    Както в много нечистотии се раждат червеи, така и от множество ястия произлизат много падения, лукави помисли и съновидения.    Както ония, които имат на краката си окови, не могат удобно да вървят, така и ония, които събират пари, не могат да се изкачат на небето.    Както за умиращия е невъзможно да ходи, така и за отчаялия се е невъзможно да се спаси.    Бесовете често се преобразяват в ангели на светлината (2 Кор. 11:14)... и ни се представят в сънища... Който вярва на сънища, той е съвсем неопитен, а който изобщо не им вярва, той е мъдър.    Нищо не прави душата така безплодна, както нетърпеливостта.    Един мъдър старец духовно увещавал един горделив брат, но той, заслепен, му казал: „Прости ми, отче, но аз не съм горд." Мъдрият старец възразил: ,А с какво, синко, можеш да докажеш по-ясно, че си горд, ако не с това, че казваш: аз не съм горд?"    Всички, които молят нещо от Бог  и не получават, без съмнение не получават по някоя от следните причини: или защото преждевременно молят; или защото молят не по достойнство, а поради тщеславие; или защото, като получат просимото, биха се възгордели или биха изпаднали в нерадение.    Както морето неволно се укротява от маслото, така и постът изгасява и неволните разпалвания на плътта .     Братя и сестри,    Лествицата на преподобния Йоан има 30 стъпала, ще кажете: твърде много за такива немощни и грешни люде, каквито са повечето между нас. Но всеблагият Бог е предвидил подобно възражение от наша страна, Той прекрасно знае колко слаба е човешката природа и предлага на такива духовно немощни люде като нас небесна стълба от ... едно стъпало! Това единствено стъпало е ПОКАЯНИЕТО. Стъпим ли здраво на него, ние ще имаме велика надежда за спасение. Нима и него ще пренебрегнем и няма да го изкачим? Да не бъде! Каем се, Господи, от цялото си сърце, и от цялата си душа, за всички наши грехове се каем, прости ни! Амин.