Неделна проповед

10 Неделя след Петдесетница

Евангелско четиво. Изцеление на бесноватия син (Мат.17:14-23)

   Неверен и развратен род

   О, роде неверен и развратен! Докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? (Мат.17:17)

 

   Благочестиви християни, неверието в Бога развращава човека и го подтиква към извършване на всякакви престъпления. Когато пък престъплението е вече извършено, съгрешилият  в повечето случаи не съжалява за него, а си търси множество самооправдания и самоизвинения. Днешният свят дори вече е узаконил най-гнусни и страшни престъпления и ентусиазирано ги насърчава и подкрепя. Това са например престъпленията на блудството... Грехът е станал норма на поведение. Спасението все повече се превръща в лично дело. В този свят, който е пламнал като геена от всички страни, за нас, християните,  също има опасност да изгорим. Това може да стане, ако се повлечем след света и той ни поведе като овце на заколение в своята касапница. Такава опасност има и се вижда от следния пример.    Мъж и жена  от Атина с три деца много се разстроили, когато разбрали, че им се е заченало четвърто дете. Макар че били вярващи, решили да прекъснат нежеланата бременност. За щастие попаднали на лекар, който бил православен християнин и който прекрасно знаел какво престъпление е абортът с всичките му ужасни последици. Затова той се опитал да вразуми съпрузите и ги запитал: ”Имате ли деца?” „Да, три.”- бил отговорът. ”Тогава ще ви дам един съвет - казал лекарят. - Щом не искате да имате повече от три деца, убийте едно от вече родените, за предпочитане е най-малкото, за да може детето, което сега е заченато, да се роди и да приеме свето Кръщение. При това и съпругата ви ще избегне опасностите от един несполучлив аборт с всичките му лоши последици.”         „Това беше достатъчно - признават шокираните съпрузи. - Ние добре разбрахме какво щяхма да направим.”    Църквата счита аборта за убийство и налага същата епитимия на жените, извършили този грях, каквато и на другите убийци. Св.Максим Изповедник пише: От момента на зачатието младенецът получава душа и едновременно се започва формирането на неговото тяло.    Грехът е своего рода безумие - доброволно безумие. Св. ап. Павел точно това казва: Те (езичниците, грехолюбците-б.а.) се заблудиха в своите помисли, себе си мъдри, те обезумяха... Затова Бог ги предаде на самотни страсти: жените им замениха естественото употребление с противоестествено; също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с похоти един към друг, и вършеха срамотии мъже на мъже, та получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда (Римл. 1:21-22; 26-27).    Каква отплата? Тогава Господ изля върху Содом и Гомора като дъжд жупел и огън от Господа от небето и съсипа тия градове и всички растения земни(Бит.19:24-25). Заради какви грехове? Заради блудството и разврата на жителите му, заради мъжеложство и още много такива дела, достойни за смърт. (Пимл.1:32).    Не е тайна, че днес в Содом и Гомор са се превърнали десетки, а може би и стотици хиляди градове, но ние няма да ги съдим, нито ще ги назоваваме поименно, а ще ги предоставим на справедливия Божий съд.За нас самите е далеч по-важно да не превърнем собствените си души  и сърца в духовен Содом и Гомор, за да не ни постигне същата участ, каквато постигна тези два града. А това би могло да стане, според предупреждението на Спасителя, ако отхвърлим Неговата евангелска проповед: Ако пък някой не ви приеме и не послуша думите Ми, като излизате от къщата или от оня град, отърсете праха от нозете си. Истината ви казвам: по-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, отколкото на оня град (Мат.10:14-15). Това ще се случи  с нас  и ако се отклоним от православната вяра и от учението на православната църква: ако и църквата не послуша, нека  бъде езичник и митар(Мат.18:17).    Справедливостта и чувството за духовна трезвост, към които трябва да  се стреми всеки християнин, изискват от нас да обърнем Христовите думи: О,роде неверен и развратен! Докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя?, към самите нас и единствено към самите нас. Защото, ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим, и истината не е в нас (1 Иоан 1:8). Ако пък изповядаме греховете си, Той(Бог-б.а.)е верен и праведен, за да ни прости греховете и очисти от всяка неправда (1 Иоан 1:9). Тогава Христос ще бъде с нас, ще влезе в нас и ще вечеряме с Него и Той с нас (Откр. 3:20), на Трапезата на Неговата Божествена Евхаристия. Тогава Той ще ни дълготърпи според боговдъхновеното слово на пророка: Да идем и да се върнем при Господа! Защото Той ни нарани и Той ще ни изцели,порази и ще превърже раните ни... и ще живеем пред лицето Му (Ос. 6:1-2).

   Братя и сестри, Ето, Господ иде скоро и отплатата Му е с Него, за да въздаде всекиму според делата му (Откр. 22:12).Но Той дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние (2 Петр. 3:9).    Да завършим това бедно слово с богато слово на св. Павлин Нолански, което гласи: Воине Христов, който си въоръжен от апостола с шлема на спасението, бронята на правдата, щита на вярата, меча на истината и силата на Светия Дух! Твърдо стои в небесните си оръжия и угасява нажежените вражески стрели с извора на мъдростта и с потока на живата вода у себе си! Пази онова, което ти е поверено, вярата опази, стреми се към правда, имай в себе си любовта Христова, стреми се да достигнеш търпение, упражнявай се в благочестие... Впрочем, пази се за теб венеца на правдата, който ще даде в онзи ден Господ, Праведният Съдия, на тези, които са възлюбили Неговото явяване (2 Тим. 4:8). Амин." src="/news_img/abv.jpg" alt="" width="280" height="210" />