Храмове

Храм - параклис “Св. Въведение Богородично” гр. Пловдив

НАЙ-МАЛКИЯТ ПЛОВДИВСКИ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ

 

Храмов празник:

Въведение на пресвета Богородица в храма - 21 ноември

По-малък празник:

Покров на Пресвета Богородица - 1 октомври

 

DSC 8916Когато Пресвета Богородица навършила 3 години, родителите й тържествено въвели дъщеря си в Иерусалимския храм и я посветили на Бога, както обеща­ли, преди да се роди. Първосвещеникът Захария въвел Мария в Светая Светих, където веднъж в годината влизал само той.

Светата Дева заживяла в храма, възпитавана от по- възрастни благочестиви девойки, посвещавайки се на Бога. По негова воля, когато стигнала възрастта за задомяване, свещениците я сгодили за престарелия Йосиф. Той станал неин покровител и уважавал обе­та към Бога, който тя дала.

Храмът, първоначално посве­тен на св. Атанасий, е издиг­нат през 1829 г., за да обслуж­ва богомолците по време на строежа на новата черква „Св. Неделя“. Известният плов­дивски възрожденец Кон­стантин Моравенов пише за него: „Св. Атанас“ - малка черковка в двора на черквата „Св. Неделя“, служи за погребница (костница).

Сградата е с непретенциозна архитектура, издигната на­бързо от здравия материал, събран от развалините на съ­борения остарял храм, стро­ен вероятно в началото на XVII в. В нея е запазен в доб­ро състояние красивият резбован иконостас от 1766 г. Ктиторите на новостроящия се голям храм, ръководени от Вълко Куртович Чалъков, имали ясното съзнание, че това е ценност, която трябва да се съхрани.

Малкият скромен храм с дъл­жина 14,5 метра и ширина 5 метра е построен върху здрави каменни основи с дървено-паянтови стени. Той е еднокорабен, едноапсиден и има малък притвор. Покрит е с плосък дървен таван, ук­расен с резбовани и цветно изписани розети. Височината на наоса е 3 метра. Олтарното пространство е преграде­но от стария иконостас, на който са монтира­ни големи икони, рисувани през XIX в. Сред тях най-за- бележителна е храмовата икона „Св. Въведение Богородично“ на Димитър Зо­граф. Той работи икони за царския ред на голяматацърква. След построяването на храма през 1832 г. изписва и споменатата ико­на за малкия храм.

Най-стари са царските двери (XVII в.). Заедно с малките икони от празничния цикъл и изписаното разпятие (според надпис върху живописта на апостолския фриз от 1766 г.) те са най-древните църковни светини, които служат по предназначението си в дей­стващ православен храм в Пловдив. Под източната част на параклиса е изградена костница с размери 5 м на 5 м и дълбочина 4 метра. До подзе­мието отвежда стръмно ка­менно стълбище, иззидано под апсидата откъм северна­та й страна. Това е спомена­тата от Константин Мораве- нов „погребница“, в която са събрани костите на погребва­ните до 1892 г. в гробището (източно от храма) жители на енорията.

В двора са запазени надгробията на свещениците, слу­жили в края на XIX и начало­то на XX в. Източно от олта­ра е погребана Рада Чалъкова (сестра на Вълко Куртович Чалъков), убита заедно с три­те й деца от османските тур­ци на Велики четвъртък - 15 април, 1837 г. За нея като за света мъченица Рада Плов­дивска е писано по време на Възраждането.

Северната подпорна стена на храма прави впечатление с вградена в каменната зида­рия старина. Това е мраморен жертвеник от римско време (II-IV в.) със запазен гръцки надпис, в който е упоменато името на филипополския гражданин Марко Никомидиец. Над него е зазидана скулптура на орел с разпере­ни криле. По всяка вероят­ност тези антики са били от­крити при изкопните работи за изграждане на костницата. Параклисът отваря врати вся­ка сряда за Литургична служ­ба пред иконата „Св. Въведе­ние Богородично“. Главният храмов празник, Въведение на Пресвета Богородица в храма, е и Ден на християн­ското семейство и християн­ската младеж, а по-малкият - Покров на Пресвета Богоро­дица, се отслужва в притво­ра пред голяма едноименна икона.

 

Адрес: гр. Пловдив, Стария град, ул. "П. Р. Славейков" №40