Пловдивска митрополия представи успехите в религиозното образование на конференция в Богословския факултет

kpo conf3 На 12 и 13 май 2023 г. с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, г-жа Недка Чолакова и г-н Ивайло Василев от Културно-просветния отдел (КПО) при Пловдивска митрополия взеха участие в конференцията „Религиозното образование в българското училище“, организирана от Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
На академичния форум те изнесоха доклад на тема: „Пловдивска света митрополия – партньор на училища в епархията в утвърждаване на учебния предмет „Християнство-Православие“, който беше посрещнат с голям интерес от участниците.
Докладчиците представиха многогодишния опит на КПО в организиране на масови мероприятия с участие на много ученици от училища в епархията, който беше онагледен с богат филмов материал. В доклада бе изтъкната ролята на митрополията в лицето на Негово Високопреосвещенство митрополит Николай за подпомагане на този вид обучение, подчинено на следните цели:
1. Утвърждаване на Пловдивска света митрополия като партньор и инициатор на мероприятия, стимулиращи религиозно-познавателната активност у учениците в различни училища в епархията ни, където се изучава Християнство – Православие;
2. Подпомагане на учителите, преподаващи Християнство – Православие в усъвършенстване и обогатяване на православно-педагогическата им компетентност в духа на съвременното образование и стандарти, заложени в Учебните програми на МОН;
3. Преодоляване на негативни нагласи на родители и общественост към това обучение чрез използване на различни форми за популяризиране и запознаването им със същността му.
За тяхното реализиране бе изтъкната работата на митрополията в следните направления и дейности:
1. Безплатно снабдяване на всички ученици и учители с необходимите учебници, учебни тетрадки, помагала и литература с духовно съдържание и издаване на собствени помагала:
- „Методическо помагало за учителите по Религия“
- „Драматизации в помощ на учителите по Религия“
2. Организиране на масови инициативи с участие на ученици от различни училища в епархията.
Едно от значимите постижения е организирането на конкурс за написване на стихотворение, разказ, рисунка, посветен на християнския празник „Въведение Богородично – Ден на християнското семейство“. През деветте години, в които се организира и провежда, са участвали около 2000 ученици от цяла България, и по този начин се превърна в национален конкурс. А изданието му през 2022 година бе и международно.
Аудиторията беше впечатлена от двете детски предавания, подготвени от КПО и Пловдивската православна телевизия. Това са "Духовни пътеки", което се излъчва всяка сряда, събота и неделя от 15 часа, и "Малки крачки към Божията светлина", което ще се излъчва всяка вечер между 19:30 и 20:00 часа. Тези предавания нямат аналог в медийното пространство у нас, защото водещи и участници в него са ученици, изучаващи предмета „Християнство-Православие“ в различни училища на епархията.
3. Вероучителни лагери за желаещи групи ученици на пълна издръжка на Пловдивска св. митрополия в манастирите „Св. св. Кирик и Юлита“ край Асеновград и „Св. св. Козма и Дамян“ край гр. Куклен, които разполагат с прекрасна материална база.
4. Благотворителни базари, духовни работилници и много други;kpo conf2
В резултат на целенасочената работа трайна е налице положителна тенденция на увеличаване брой на обхванатите ученици от този вид обучение до 4500.
Отговорите на родители от проведени с тях анкети потвърждават благотворното влияние и необходимостта от този вид обучение, което има място в българското училище, защото то дава на учениците друг подход в решаването на различни житейски ситуации, подпомага ги в личностното им израстване, формира у тях духовно-нравствени добродетели; учи ги на човечност и вяра.
Конференцията бе открита с приветствено слово на Негово Светейшество патриарх Неофит към участниците в конференцията, което бе прочетено от Ловчанския митрополит Гавриил.
В конференцията взеха участие преподаватели от Богословския, Православно-богословския факултет на Великотърновския университет, директори на училища, учители по религия и експерти по религия към МОН.
Представени бяха доклади, засягащи различни аспекти на обучението по религия в българското училище и споделени добри практики в сферата на религиозното образование.