ПЛОВДИВСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ

ОРГАНИЗИРА В ХРАМОВЕТЕ НА ГР. ПЛОВДИВ ПОДПИСКА СРЕЩУ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА КРЕМАТОРИУМИ И ИЗГАРЯНЕТО НА ЧОВЕЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ.