Първа Национална конференция на учителите по Религия-Православие

religia-1Във връзка с усилията на Църквата за въвеждане на религиозното образование в задължителната подготовка на българските деца и ученици, за подпомагане на преподавателските кадри по Религия, както и по случай откриването на новата учебна година:

 

От 28 до 30 септември 2012 г. Св. Синод организира в гр. Пловдив / гр. Хисаря Първата Национална конференция на учителите по Религия-Православие. Българската православна църква - Българска патриаршия събира своите учители по Религия - Християнство (Православие) за съвместна и стратегическа работа в полза на подрастващото поколение на България.

Светата ни Църква подготвя проявата, която за пръв път в най-новата ни църковно - обществена история ще срещне на едно място съвременните будители на България, чрез които Божието слово и православните ценности достигат до нашите деца в детските градини и училищата.

В Конференцията ще участват членове на Св. Синод, духовници, гости от православни църкви-сестри, чуждестранни специалисти по религиозно образование в светското училище, представители на държавни и общински институции, академични, училищни и детски преподаватели, директори, експерти и граждани, които работят с децата и за децата.

 

Очакваме това уникално събитие да донесе много духовна радост, полза и напредък в духовно-просветната дейност на светата ни Църква всред обществото. БПЦ винаги е милеела за децата и народа ни - затова и днес, във време на безпрецедентна духовно-нравствена криза и материална несигурност, тя призовава българската държава да възприеме религиозното образование като едно от добре изпитаните средства за преодоляване на иначе непреодолими проблеми, лични и социални катастрофи. Надмогването им чрез жизнеутвърждаващата православна ценностна система е доказан факт благодарение на способността на св. Православие да трансформира и най-тежката ситуация чрез градивно мислене, чисти стремления, творчески и нравствен подем, по-добър, богоугоден и спасителен начин на живот на личността и обществото като цяло.