8 Август

Untitled-8
Св. Емилиан изповедник, еп. Кизически.

Св. Трендафил Загорски

 Житие на Св. Емилиан изповедник

    Емилиан бил епископ в гр. Кизик, във времето на иконобореца император Лъв Арменец. Понеже не искал да се подчини на царската заповед да изхвърли св. икони от църквите, той бил пратен на заточение заедно с други православни епископи. На увещанията от страна на императора да осъди почитането на иконите, св. Емилиан отговорил:

   "Ако тоя въпрос е църковен, както сам говориш, то нека се изследва според обичая в Църквата! От старо време църковните въпроси се изследват в църквите, а не в царските палати."

   В изгнание той прекарал пет години и изтърпял много мъки и унижения заради Христа. Умрял като изгнаник в 820 година.


Житие на Св. Трендафил Загорски

   Преподобни Никодим Агиорит (Светогорец) в своята известна книга "Синаксаритис" споменава за св. мъченик Трендафил само това, че бил родом от Стара Загора, че бил по професия моряк и че пострадал за християнската си вяра в Цариград на 8 август 1680 г., едва на около 18-годишна възраст.